TTIP kan gi etterlengtet forbedring til EU

I en nylig utgitt rapport konkluderer Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med at Norge aldri har foreslått eller forhandlet frihandel for fisk til EU. En norsk tilknytning til en framtidig handelsavtale mellom USA og EU (TTIP) kan være det som gir næringen en etterlengtet forbedring i adgangen til EU-markedet.

«Det er et paradoks at land som Chile og Canada får null toll  for fisk i EU, mens Norge må slite med 900 mill. kroner i toll og et lappeteppe av tollfrie kvoter…» skrive NUPI i rapporten «TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg».

Kjell Ingebrigtsen er Fiskerlagsleder og talsperson for Sjømatalliansen. Foto: Jan Erik Indrestrand, Fiskarlaget.
Kjell Ingebrigtsen er Fiskerlagsleder og talsperson for Sjømatalliansen. Foto: Jan Erik Indrestrand, Fiskarlaget.

Kun få dager etter at EU har undertegnet frihandelsavtalen med Canada (CETA) presenter NUPI studien om hvordan en framtidig handelsavtale mellom EU og USA vil påvirke Norge. Også i disse forhandlingene må det legges grunn at EU åpner for full frihandel med sjømat fra USA.

Norges åpne økonomi og våre sterke handelsinteresser krever at Norge har en offensiv og aktiv handelspolitikk. Det gjelder ikke minst i forholdet til TTIP, der Norges største handelspartnere forhandler om et tett samarbeid. Tiltredelse til TTIP vil gi betydelige økonomiske gevinster for Norge, og positive effekter for de fleste norske sektorer, og særlig tjenesteytende sektor, konkluderer rapporten fra NUPI

– Sjømatalliansen forventer at dette blir en viktig rettesnor for  norske myndigheter i deres arbeid framover. Vårt tette handelssamkvem og avhengighet til både EU og USA som markeder krever at Norge aktivt tilrettelegger for gode norske betingelser også i framtiden. For sjømatsektoren kan en norsk tilknytning til  TTIP også gi åpning for en konstruktiv dialog med EU om å fjerne handelshindringer internt i EØS, sier Kjell Ingebrigtsten som er leder for Sjømatalliansen og styreleder i Norges Fiskarlag.