Kjell Ingebrigtsen er Fiskerlagsleder og talsperson for Sjømatalliansen. Foto: Jan Erik Indrestrand, Fiskarlaget.

– Skremmende at noen vil skrote EØS-avtalen

– Det er skremmende at det i Fremskrittspartiets arbeid med nytt program for neste stortingsperiode tas til orde for at Norge bør forlate EØS-avtalen. Avtalen er et særdeles viktig fundament for både sjømatnæringen og det øvrige norske næringslivet i ulike relasjoner med EU-landene. Å  tukle med denne avtalen kan skape betydelig uforutsigbarhet og i verste fall bygge stengsler for adgangen til vårt største nærmarked, sier Kjell Ingebrigtsen, leder av Sjømatalliansen.

Sjømatalliansen består av en rekke norske fiskeriorganisasjoner som sammen arbeider for å styrke markedsadgangen for norsk sjømat til sentrale markeder. I tillegg til å være leder av Sjømatalliansen er Ingebrigtsen også leder av Norges Fiskarlag.

Stadig større utfordringer
Sjømatalliansen har denne uken vært samlet i London for å drøfte strategier for næringens arbeide i tilknytning til den såkalte Brexit-prosessen.

– Norsk sjømatnæring opplever stadig større utfordringer med adgangen til en rekke markeder. Økt proteksjonisme, økonomisk lavkonjunktur og politiske sanksjoner fra land som blant annet Kina og Russland har gitt oss dårligere markedsadgang og svekket konkurransekraft sammenlignet med få år tilbake. Listen er lang over markeder som er preget av utfordringer, sier Ingebrigtsen.

Mer avhengig av EU
– I sum har utviklingen de siste få årene gjort oss mer avhengige av EU, som et politisk stabilt, godt og betalingsdyktig marked – til tross for betydelige tollhindringer i det samme markedet. Denne stabiliteten er det avgjørende å ta vare på. Å skape usikkerhet om EØS-avtalen slik Fremskrittspartiet gjør i arbeidet med nyttpartiprogram er rett og slett skremmende. Dette kommer på toppen av Brexit-prosessen og forsterker usikkerheten om markedsadgang til Europa, understreker Ingebrigtsen.

Sjømatalliansen forventer at norske myndigheter og politikere gir sitt bidrag for å redusere usikkerheten knyttet til fremtidig markedsadgang for norsk sjømat.

– Vi vil fra Sjømatalliansens side arbeide for et tett og godt samarbeid med myndighetene i Brexit-prosessen, med målsetning om å sikre norsk sjømatnæring best mulig markedsadgang samt videreføre et godt samarbeide om fiskeriforvaltning med både Storbritannia og EU. Sjømatalliansen vil i tillegg arbeide for å bygge tette relasjoner med kunder og samarbeidspartnere innen Storbritannia og EU for å bidra til at felles interesser ivaretas, sier Kjell Ingebrigtsen.

 

 

Kontakt:

Kjell Ingebrigtsen, leder i Sjømatalliansen, tlf +47 922 84719
Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge, tlf +47 481 27155