Skjermbilde 2014-10-22 kl. 21.08.53

Sjømateksporten er jobb nummer én

– Jobb nummer én for Europaminister Frank Bakke-Jensen er å sikre norsk handel med sjømat med EU og Storbritannia.

Dette er budskapet fra Sjømatalliansen som i dag møter statsråd Frank Bakke-Jensen. Sjømatorganisasjonene som utgjør alliansen har bedt om møtet for å diskutere utfordringene knyttet til Brexit og forholdet til EU.

– Norge er et lite land med en åpen økonomi. Vi eksporterer over 95 prosent av fisken vår, og derfor er Norge helt avhengig av god markedsadgang, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen som også leder an når Sjømatalliansen tropper opp på kontoret til EU- og EØS-ministeren.

Det er en samlet sjømatnæring som ber regjeringen løfte arbeidet med markedsadgang øverst på prioriteringslista. Spesielt viktig er gode handelsrelasjoner med EU som i dag kjøper 65 prosent av all norsk sjømat.

Storbritannias beslutning om å forlate EU forsterker behovet for styrket innsats på flere områder. Aller viktigst er nettopp handelen med EU og at regjeringen går i faktiske forhandlinger med Brussel for å ta ned tollbarrierene og oppnå reelle forbedringer. I en tid der EU forhandler frihandelsavtaler med mange andre land blir dette stadig mer prekært.

– Storbritannia er i dag Norges fjerde største sjømatmarked, og Norge bør ha ambisjon om å oppnå frihandel med britene når de går ut av EU. Her gjelder det at regjeringen og det norske forhandlingsapparatet er tydelig og fremoverlent, sier Ingebrigtsen.

Sjømatalliansen mener en slik frihandel også må inkludere handel med råvarer, slik at norsk fiskeindustri ikke mister råstoff til utlandet, men heller får tilført flere fangster fra andre land – også fra de britiske øyer.

En Brexit vil dessuten skape en ny og krevende situasjon for forvaltningen av fiskeressursene i havet, fordi Storbritannia blir en ekstra forhandlingsaktør sammen med EU og Norge. Sjømatalliansen er opptatt av at Norge ikke mister kvoteandeler av fiskeressursene som en følge av Brexit.

På møtet deltar Kjell Ingebrigtsen og Otto Gregussen fra Norges Fiskarlag, Inger-Marie Sperre og Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge, Jonny Berfjord fra Fiskebåt og Paul Oma fra Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd. Sjømatalliansen er et interessefellesskap mellom organisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringen. Arbeidet bygger på en enighet om at de offensive handelsinteressene må styrkes og at det må sikres fri markedsadgang for norsk sjømat til alle viktige markeder.


Ytterligere kommentarer:
Kjell Ingebrigtsen, leder i Sjømatalliansen, tlf +47 922 84719
Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge, tlf +47 481 27155