IMG_1870

Sammen for frihandel

PRESSEMELDING (SE OGSÅ EGEN UTSENDELSE)

Norges sjømatorganisasjoner samler seg i kampen mot tollmurer og handelshindringer. Nå etableres Sjømatalliansen.

– Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på vei sin ut til forbrukerne. Tollmurer og ulike handelshindringer gjør vår handel vanskelig og for enkelte produkter umulig. Vi må stå sammen for å synliggjøre hvor viktig frihandel er, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim har sjømatorganisasjonene blitt enige om å danne den nye Sjømatalliansen. Bak alliansen står Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes Samarbeidråd og Fiskebåt.

Hovedmålet for den nye alliansen er å sikre full markedsadgang i norsk sjømats markeder verden over.

– Vi kan ikke sitte stille og se på handelhindringene. De verdiene vi i felleskap representerer langs kysten er svært viktig for sysselsetting og lokalsamfunn. Ved at vi samler kreftene står vi langt sterkere, sier administrerende direktør i Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Geir Ove Ystmark.

Sjømatalliansens vil ha jevnlige møter i tiden fremover. Norske myndigheter ble og orientert om alliansen i et møte Ystmark og Ingebrigtsen hadde med statsråd Vidar Helgesen fredag morgen.

– Vi la der vekt på at det er viktig å få på plass stabile marked. Først og fremst gjelder det EU og Europa som er vårt hjemmemarked. Vi må ha et langsiktig arbeid for frihandel til EU og ikke bli hindret av at Canada og USA kan få en bedre handelsavtale enn det vi har, sier Geir Ove Ystmark.

* * *

Sjømatalliansen er etablert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL), Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norges Råfisklag, og Norges Sildesalgslag.

Ytterligere kommentarer:
Geir Ove Ystmark, tlf 481 27 155
Fiskarlaget – Kjell Ingebrigtsen, tlf 922 84 719