Regjeringen overrasker

Kjell Ingebrigtsen er Fiskerlagsleder og talsperson for Sjømatalliansen. Foto: Jan Erik Indrestrand, Fiskarlaget.
Kjell Ingebrigtsen er Fiskerlagsleder og talsperson for Sjømatalliansen. Foto: Jan Erik Indrestrand, Fiskarlaget.

-Det er både skuffende og overraskende at Regjeringen ikke viser vilje til å sikre sjømatnæringen bedre markedsadgang. Dette gjelder særlig for markedsadgangen til EU, sier Kjell Ingebrigtsen talsperson for Sjømatalliansen etter høringen på Stortingsmelding om Globalisering og handel.

Sjømat er Norges neste største eksportnæring. Det er stor enighet om at sjømatnæringa har et stort potensial for verdiskaping de kommende tiår, og i realiteten kan erstatte inntektene fra olje- og gassvirksomheten.

Vi har en matvareindustri som er internasjonalt konkurransedyktig, og som har evighetens perspektiv over seg. Sjømatalliansen er særlig opptatt av vår mangelfulle handelsavtale med EU. I stortingsmelding fastslår Regjeringen at de vil gi økt prioritet til å få bedret markedsadgangen til EU, uten at det henvises tiltak for å nå dette målet.

-En bedring i markedsadgangen for sjømat til EU vil kreve konkrete initiativ og vilje til prioritering fra norsk side, sier Kjell Ingebrigtsen. EU vil ikke ensidig lette på importbetingelsene for norsk sjømat, og Norge må være villig til å inngå i forhandlinger.

Sjømatalliansen etterlyser at Regjeringa vurderer det mulighetsområdet Norge har her. Hvilket handlingsrom finnes for å komme i dialog med EU på dette området, og hva vil premissene for dette være?

-Sjømatalliansen registrerer at Regjeringen avviser at det er naturlig å koble landbruk og fisk, for å sikre gjensidig nedbygging av tollbarrierer for mat. Med dette har Regjeringen redusert sitt handlingsrom vesentlig, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

 

Kontaktinformasjon: Kjell Ingebrigtsen, mobil 922 84 719

LES MER: Om Sjømatalliansen