Skjermbilde 2014-10-21 kl. 14.36.22

Dette er Sjømatalliansen

Sjømatalliansen ble etablert i august 2014, som et interessefellesskap mellom organisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringen:

Den sentrale plattformen for Sjømatalliansen:

De offensive handelsinteressene må styrkes og det må sikres fri markedsadgang for norsk sjømat til alle viktige markeder. Hovedfokus vil i en første fase ligge på arbeidet for å sikre en vesentlig forbedring av markedsadgangen til EU. EU mottar 60% av norsk sjømateksport, og 70% av denne er tollbelagt. Det skal utarbeides en prioriteringsliste over øvrige aktuelle markeder. I tillegg er det et langsiktig mål å arbeide for at en ny WTO-avtale gir sjømat vesentlig bedre rammebetingelser.

 


Asian-food-fhl00649_1024

Norsk sjømat er etterspurt – men møter store utfordringer i flere markeder

Sjømatnæringen har i dag betydelige utfordringer med adgangen til en rekke markeder. Toll og andre handelshindringer gir betydelige begrensninger for eksporten. Russland er stengt, eksporten til Kina er problematisk, og det samme gjelder land som Ukraina og Nigeria. Også i vårt viktige nærmarked EU møter næringen betydelige tollbarrierer.

Norsk sjømatnæring er blant de fremste i verden, men trenger en langt tydeligere prioritering når det kommer til norske handelsinteresser. Gjennom Sjømatalliansen ønsker Norges sjømatorganisasjoner og stå sammen for å synliggjøre hvor viktig en friere handel er for å sikre næringens konkurranseevne.

De verdiene næringen i fellesskap representerer langs kysten er svært viktig for sysselsetting og bosetting, og for nasjonal verdiskaping. Ved å stå skulder ved skulder, samler næringen krefter og står sterkere i arbeidet for å sikre gode rammebetingelser som gjør næringen lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig.