Skjermbilde 2014-10-22 kl. 21.08.53

Om norsk sjømateksport

Norge eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele året. Fisk fra fangstbasert sektor og havbrukssektoren selges på det globale markedet, i hard konkurranse med produkter fra andre sjømatnasjoner.

Norge har en lang og tradisjonsrik historie som fiskerinasjon. I tillegg til våre store havområder, rår Norge over kystområder som er særdeles godt egnet til produksjon av mat gjennom havbruk. Sjømatbedriftene står for stor verdiskaping og over 45.000 lønnsomme distriktsarbeidsplasser langs kysten.

Omlag 95 % av sjømaten som fangstes eller produseres i Norge går til eksportmarkeder i ca 130 land. Markedsadgang er derfor viktig for stabile rammevilkår og for å sikre at næringen kan møte etterspørselen etter norsk sjømat.

 

Skjermbilde 2018-03-02 kl. 14.27.39

I dag har norsk sjømatnæring en betydelig utfordring med adgangen til en rekke markeder. Russland er stengt, eksporten til Kina er problematisk, og i vårt viktige nærmarked EU møter næringen betydelige tollbarrierer. Handelen med EU er regulert av frihandelsavtalen av 1973 og EØS-avtalens protokoll 9. I tillegg reguleres markedsadgangen av en rekke tollfrie kvoter som er forhandlet frem i forbindelse med at enkelte av våre handelspartnere har blitt medlemmer av EU.

Mens all annen norsk industri er omfattet av EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av varer, har sjømatnæringen vesentlige handelshindringer i EU. I tillegg er Norges adgang til EU-markedet relativt sett blitt svekket de senere årene sammenlignet med andre sjømatnasjoner, og enda verre kan det bli dersom en transatlantisk frihandelsavtale mellom USA og EU kommer på plass.

Les mer:

WTO-avtalen inneholder videre et sett med kjøreregler for internasjonal handel, og i tillegg finnes det frihandelsavtaler og bilaterale avtaler. Norge har sammen med medlemslandene i EFTA et verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler.

Mer om temaet kan leses på regjeringens nettsider.