Markedsadgang for laks, sild, makrell og reker til EU

Gjennom EØS-avtalen (protokoll 9) oppnådde Norge tollfrihet og tollreduksjoner for en del fiskeprodukt, særlig hvitfisk. For følgende arter ble det ikke gitt innrømmelser til Norge gjennom EØS: sild, makrell, laks, reker og kamskjell. Det vil si at i handelen med EU med disse produktene har ikke EØS-avtalen «betydning».

Generelt er det WTO-avtalens bestevilkårsprinsipper som gjelder for handelen. Det vil si at Norge, som WTO-medlem, får de samme betingelser i handelen med EU som andre WTO-medlemmer. I ettertid har utvidelsen av EU østover gitt oss en del eksklusive tollfrie kvoter på pelagisk fisk som har bedret denne situasjonen.

For laks er det relativt lave tollsatser til EU for de produktene Norge eksporter, rund og filet. Enhver form for bearbeiding utover filetering gir likevel tollsater fra 5,5 – 13%. Røykelaks er det mest brukte eksempelet med en tollsats på 13%.

For pelagiske produkter er tollsatsene svært høye, også for rund fisk. Som følge av EUs utvidelse østover har vi fått kvoter på fryste produkter (rund sild, filet/ lapper av sild og makrell). Problemstillinga framover kan komme på ferske produkter, i takt med fokuset som konsumentene i EU vil ha på ferske varer. Her har vi f.eks. 18% toll på fersk filet av sild, som et veldig relevant eksempel.

Laks

 • Fersk, frossen rund: 2%
 • Fersk, frossen filet: 2%
 • Annet fiskekjøtt av laks (mindre biter enn filet): 8%
 • Røykt laks: 13% + tollfri kvote på 450 tonn
 • Bearbeidet laks, inkl gravet: 5,5%.

Sild

 • Fersk sild: 15% + tollfritt 15.2. – 15.6.
 • Frossen sild: 15% + tollfritt 15.2. -15.6 + tollfri norsk kompensasjonskvote på 45.800 tonn
 • Fersk sildefilet: 18% Ferske sildelapper: 15% + tollfritt 15.2. – 15.6 Frosne fileter: 3% + tollfri kompensasjonskvote på 67.600 tonn
 • Frosne lapper: 3% + tollfritt 15.2. – 15.6 + tollfri norsk kompensasjonskvote på 67.600 tonn (felles på filet og lapper)
 • Fersk og frossen sild, fersk sildelapper og ferskt annet fiskekjøtt kan bruke en tollfri GATT-kvote på 34.000 tonn årlig. Gatt-kvoter er åpne for bruk for alle WTO-land, altså ikke en kvote vi har «kontroll» på.
 • Salta sild: 12% + tollfri norsk kvote på 1440 tonn
 • Salta sildefilet: tollfritt
 • Røykt sild: 10%
 • Bearbeida sild (kryddersild, sild i edikklake): 20% + norsk kompensasjonskvote på 9.000 tonn + autonom kvote på 20.000 tonn til 6 % toll (dette er en kvote EU setter for sikre egen industri, vilkåret her er at silda eksporteres i tønner på min. 70 kg og at det kan dokumenteres at det går inn i EUs industri).

Makrell

 • Fersk makrell: 20% + tollfritt 15.2 – 15.6
 • Frossen makrell: 20% + tollfritt 15.2. – 15.6 + norsk kompensasjonskvote på 39.800 tonn
 • Fersk makrellfilet: 18%
 • Frossen makrellfilet: 3%
 • Røykt makrell: 14%
 • Bearbeidet makrell (f.eks makrell i tomat): 25%

Kommentar til kompensasjonskvotene (fryst rund sild, fryst sildefilet/lapper, fryst makrell og bearbeida sild): Nåværende kompensasjonskvoter utløper 30.4.2014 og reforhandles nå, sammen med reforhandling av EØS-kontingenten fra Norge. Forhandlingene går svært tregt, og vi risikerer derfor at dagens kompensasjonskvoter utløper 30.4 uten at nye er på plass. Ved forrige runde i 2009 (kvotene har fem års varighet) kom kvotene på plass 1,5 år på overtid. Norske myndigheter søker nå å finne løsninger der en kan få tollen tilbakebetalt retroaktivt dersom vi på ny kommer i denne situasjonen.

Reker

 • Ferske/ frosne reker (rå / kokte med skall) : 12%
 • Bearbeidede reker (f.eks lakereker): 20% + norsk kompensasjonskvote på 1000 tonn
 • Frosne, pillede reker: 7,5% + kompensasjonskvote på 12.500 tonn