Frank Bakke-Jensen i samtale med Geir Ove Ystmark under Sjømatmessen i Brussel. (Arkivbilde)

EU- og EØS-minister med lukten av fiskeslog

BILDET: Frank Bakke-Jensen (t.v.) i samtale med Geir Ove Ystmark under Sjømatmessen i Brussel. (Arkivbilde)

Sjømatalliansen gratulerer Frank Bakke-Jensen som ny EØS- og EU-minister. Denne statsrådsposten har hatt og vil i tiden fremover få enda større betydning for sjømatnæringen.

– Med Brexit og forhandlinger mellom Storbritannia og EU om både markedsspørsmål og ressursspørsmål, så blir ikke denne posten mindre viktig fremover. Vi i sjømatnæringen har klare forventninger om bedre markedsadgang til både det britiske markedet og til EU-markedet. Vi er derfor glad for at vi har en statsråd som kjenner lukten av fiskeslog, sier leder av Sjømatalliansen Kjell Ingebrigtsen.

Sjømatalliansen er en allianse av de viktige organisasjonene i sjømatnæringen med Norges Fiskarlag og Sjømat Norge i spissen. Alle deler av sjømatnæringen er sterkt konkurranseutsatt og er helt avhengig av likeverdig tilgang til markedene som våre konkurrenter. Dette er ikke minst viktig i forhold til Norges hovedmarked EU.

Leder av Sjømatalliansen Kjell Ingebrigtsen overrekker på vegne av alliansen sine gratulasjoner til den nyutnevnte EØS- og EU-ministeren Frank Bakke-Jensen. Han var inntil i dag Høyres fiskeripolitiske talsmann på Stortinget og kjenner derfor sjømatnæringens behov for markedsadgang godt. Det gjør at Ingebrigtsen ser optimistisk på samarbeidet med myndighetene i tiden som kommer.

– Vi trenger en offensiv norsk politikk for å bedre norsk markedsadgang til EU. Samtidig er det viktig at vi i Norge sikrer vår nåværende tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Den gir oss ikke bare adgang til vårt viktigste marked, men sikrer også gode rammer for handelen. Tilgang på arbeidskraft og like veterinære regler er to områder som viser viktigheten av EØS-avtalen for Norge, slår Ingebrigtsen fast.


– Vi trenger en offensiv norsk politikk for å bedre norsk markedsadgang til EU

Kjell Ingebrigtsen, leder av Sjømatalliansen